Handledning i teori och praktik – med fokus på examens- och projektarbeten

Kursen "Handledning i teori och praktik" – med fokus på examens- och projektarbeten, är en ny kurs inom den behörighetsgivande högskole­pedagogiska utbildningen vid LTH.

Kursen vänder sig både till doktorander och till seniora lärare som handleder studenter på grundnivå och som vill lära sig mer om hur man som handledare kan stödja studenters lärande.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en ökad förståelse för och kunskap om handledningens betydelse för studenters lärande inom högre utbildning. Kursen utgår ifrån den kompetens som deltagarna själva har utvecklat genom sina professionella erfarenheter av att handleda studenter inom projekt- och examensarbeten. Olika aspekter av handledning kommer därför att diskuteras utifrån såväl teoretiska som praktiska perspektiv.

Kursupplägg
Kursinnehållet baseras på relevant högskolepedagogisk forskning och deltagarnas egna erfarenheter av handledning (som handledare eller som handledd). Under kursen diskuteras handledning och lärande relaterat till den egna praktiken och LTHs olika handledningskulturer. Litteraturstudier syftar till att identifiera relevanta pedagogiska problemområden inom handledningsfältet och koppla handledningsteori till handledningspraxis. Ett projektarbete (i gruppform) genomförs som en viktig del av kursen. Projektet skall vara knutet till den egna handledningspraktiken och till teori och litteratur inom kursens ram. För möjlighet till godkänt på kursen krävs 80 % närvaro vid schemalagda tillfällen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå. Dessutom rekommenderas att man har genomgått någon högskolepedagogisk översiktskurs eller motsvarande, samt har någon praktisk erfarenhet av handledning.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete.

Kursledare

Anmälan

Anmälan stängs 2020-02-12

Schema VT2020

Tors 27 febr kl 9.00 - 16.00
Ons 4 mars kl 13.00 - 16.00
Tis 17 mars kl 13.00 - 16.00
Tis 24 mars kl 13.00 - 16.00
Ons 22 april kl 13.00 - 16.00

Lokal: Meddelas senare

Information

Lämnas av kursledarna (se nedan)

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2020-02-07