Projektbaserad kollegiekurs

Projektbaserad kollegiekurs är en valbar kurs inom den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid LTH och vänder sig främst till grupper av lärare som delar samma pedagogiska sammanhang. Kursen ges på förfrågan i samarbete med den organisatoriska enhet där deltagarna delar det pedagogiska sammanhanget.

Kursen syftar till att ge en grupp lärare, som delar ett socialt sammanhang (ämne, avdelning, etc.), möjlighet att tillsammans fördjupa sig i för dem relevanta pedagogiska frågeställningar.

Kursupplägg
Kursens huvuddel är ett projektarbete, som i normalfallet genomförs i grupp och som behandlar en för deltagarna relevant pedagogisk frågeställning. Projekten rapporteras skriftligt och muntligt inom kursen. Rapporten skall hålla en sådan kvalitet att den kan läsas av andra lärare inom Lund universitet. Förutom projektet ges inom kursen ett antal schemalagda seminarier, vars huvudsyfte är att stödja arbetet med rapporten. Litteraturstudier relevanta för projektet tillkommer. För möjlighet till godkänt krävs närvaro vid den första kursträffen, samt vid minst 2/3 av de övriga schemalagda tillfällena.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs normalt examen på grundnivå.

Omfattning
Kursen motsvarar 2 veckors arbete.

Kursledare

Sidansvarig: roy.andersson@cs.lth.se | 2020-02-07