Lärarna saknar sina studenter, visar enkät

En webbaserad enkät distribuerades till alla som varit kursansvariga på LTH och undervisat under covid-19. En fjärdedel av dessa har svarat. Analysen av hela enkäten som är en del av ett samarbete med University of Queensland och Edinburgh University pågår, men några resultat är redan nu tydliga.

– Publicerad den 4 september 2020

Studenterna tystnar utan exkursioner, labbar och ateljé-arbeten. Foto: Kennet Ruona.

Lärarna saknar sina studenter. På en öppen fråga om vad lärarna har saknat mest under perioden mars till juni i år, så är svaret entydigt: 73 procent saknar studenterna. De saknar spontana konversationer, feedback och frågor och att få tillfälle att lära känna sina studenter.

De menar att aktiva moment i kurserna såsom exkursioner, labbar, och ateljé-arbeten blir lidande när studenter och lärare inte kan träffas. De märker av en lägre aktivitet hos studenterna när dessa inte kan driva på varandra. Det blir färre frågor och det blir färre tillfällen för studenter att förklara för varandra.

Studenterna tystnar, de stänger av kameran och mikrofonen på datorn och blir bara till en svart ruta med ett namn. Detta ”kräver massor av eget ansvar från studenten. Något som många inte klarade”, säger en lärare.

Men en hel del har också varit positivt. Ungefär 40 procent menar att de lärt sig massor om att undervisa digitalt, plus att massor av videoinspelade moment och andra anpassningar kommer att bidra till bättre undervisning i framtiden. Många tycker dessutom att det är positivt att man helt enkelt varit tvungen att prioritera undervisningen.

Allt är dock inte bara bra. Framförallt har det varit stressande. Stress och arbetsbelastning dominerar beskrivningen av den här perioden. Att bara få ett par dagar på sig att konvertera en hel kurs till zoom på dator är ”i minsta laget”, säger en lärare. Med tanke på hur många som håller med så är detta ett närmast galghumoristiskt uttryck. Man kan också notera att forskningen har fått stå tillbaka, ett problem för många som förutom att undervisa också måste rapportera till sina anslagsgivare.

 

Text: Torgny Roxå, universitetslektor vid Genombrottet, LTH:s gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet