M-huset renoveras och byggs om

Nu drar renoveringen och ombyggnaden av M-huset igång på riktigt. Verksamheter och inventarier har tillfälligt flyttat över till Kemicentrum.

– Publicerad den 18 augusti 2020

Den tillbyggda undervisningssalen Teknodromen kommer bli en ny lärandemiljö för hela LTH. Illustration: Sweco Architects

Det symboliska första spadtaget togs visserligen redan i oktober 2019, men det är först nu som renoveringen, om- och tillbyggnaden tar fart. Nya, effektiva, flexibla ytor ska öppnas upp för att öka möjligheten för möten, till exempel skapas ett välkomnande studielandskap med variationer av studieplatser, som sträcker sig mellan husets tre entréer genom hela byggnaden. En ny entré, östra entrén, kommer att byggas på M-huset baksida.

 Vi betar av våra byggnader vartefter, tidigare har V- och A-huset renoverats genomgripande och E-huset har delvis renoverats. M-huset byggdes på 60-talet och labb och undervisningslokaler byggdes för den tidens behov och behöver uppdateras, säger prorektor Annika Mårtensson.

I södra apparathallen ska ett 60-tal laboratorier totalrenoveras och det kommer att byggas nya laboratorier för bland annat robot-, batteri- och likströmsforskning.

Två helt nya undervisningslokaler för pedagogik som bygger på aktivt lärande kommer att byggas i samband med ombyggnaden. Dels i dagens Ångpannehall och dels genom en helt ny tillbyggnad som går under namnet Teknodromen.

 Ångepannesalen kommer att bli en helt ny undervisningslokal som kommer att utformas för dagens pedagogiska behov. Det kommer bli en häftig lokal som sträcker sig över flera vångingar, säger Annika Mårtensson.

Teknomdromen kommer en ny rund tillbyggnad till M-huset att kallas som kommer att anpassas till dagens pedagogiska behov och vara en flexibel lokal som förbereds för att vara mer interaktiv.

 Både Ångpannesalen och Teknodromen ska ses som satsningar för LTHs pedagogiska utveckling och kommer att vara en tillgång för alla som undervisar på LTH säger Annika Mårtensson.

Projektet omfattar 24 400 kvadratmeter, det vill säga i princip hela M-huset med undantag för delar av norra apparathallen. Stort fokus ligger också på att skapa ett bättre inomhusklimat och effektivare energianvändning i hela M-huset.

I juni 2022 ska renovering, om- och tillbyggnader vara klara, med undantag av östra entrén som kommer att bli klar under hösten 2022.